Σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων μαθημάτων 2021-2022

------------------------------------------------------------------------------------

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

------------------------------------------------------------------------------------

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

------------------------------------------------------------------------------------

ARC_213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1, Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ARC_230 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ARC_311 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1, Π. ΛΕΦΑΣ

ARC_551 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1, Α.ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ, Α.ΣΤΡΑΤΟΥ

ARC_211 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,

ARC_010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1, Α.ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ (ΣΥΝΤ), Α.ΣΤΡΑΤΟΥ, Β.ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------
ARC_173 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3, Σ.ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, Β.ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ (ΣΥΝΤ)

ARC_175 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, Π. ΚΟΥΡΟΣ,

ARC_330 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ,

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ,

ARC_030 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΡΩΙΜΟΥ, Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ,

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1,

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_410 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3, ΘΕΩΡΙΑ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ARC_050 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5, Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, Α. ΠΡΩΙΜΟΥ, Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ,

ARC_750Α ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Α. ΡΟΔΗ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΡ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/9179363697?pwd=TWVnK0ZlS2NES2ZJbk12Y3hNb0gr...

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_Ε603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1, Α. ΡΟΔΗ

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ARC_Ε403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1Β, Κ. ΓΡΙΒΑΣ,

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ,

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ,

ARC-E711 EIKAΣΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1, Π.ΚΟΥΡΟΣ,

ARC_805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ARC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ,

ARC_ΕΣ104 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, Β.ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ,

ARC_ΕΣ109 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ , Π. ΚΟΥΡΟΣ,

ARC_ΕΣ201 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ARC_ΕΣ401 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ

ΑRC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ, Α. ΡΟΔΗ, Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ

ARC_ΕΣ701 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1, Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε1821 ΠΑΤΡΑ 1821-2021, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Μ. ΚΙΟΥΡΤΗ

ARC_ΕΣ117 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ,

ARC_Ε803 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 1,

ARC_ΕΣ500 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΑ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

 

9o ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_Ε603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1, Α. ΡΟΔΗ

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ARC_Ε403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1Β, Κ. ΓΡΙΒΑΣ,

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_ENGL 2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 

ARC_805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1, Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε1821 ΠΑΤΡΑ 1821-2021, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Μ. ΚΙΟΥΡΤΗ

 

--------------------------------------------------------------------------------

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

--------------------------------------------------------------------------------

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_224 Μαθηματικά 2, Σ. Δασκαλάκη, Κ.Παπαδάκης

ARC_222 Παραστατική & Προβολική Γεωμετρία 2, Α. Λιάπη,

ARC_020 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, Δ. Κατσώτα, Α.Στράτου, Β.Στρουμπάκος.

ARC_562 Οπτική Επικοινωνία 2, Δ. Κατσώτα, Π.Κούρος, Α. Στρατού, Ε.Ρεπούσκου,

ARC_312 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2, Σ. Μαμαλούκος,

ARC_240 Δομική Μηχανική 2, Π. Κουφόπουλος

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_340 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4 Β.Πετρίδου,

ARC_040 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 , Συντονιστής Κ. Γρίβας, Α. Πρώιμου, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Μ.Κιούρτη,

ARC_884 Τοπίο και Πόλη, Β.Παππάς, Ε Ανδρουτσοπούλου,

ARC_176 Οπτική Επικοινωνία 4 Β. Στρουμπάκος,Ε. Παπαναστασίου,

ARC_620 Οικοδομική Τεχνολογία 2, Π. Κουφόπουλος, Σ. Μαμαλούκος. Δ. Αντωνίου,

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6, Δ. Γιαννίσης, Π. Δραγώνας Η. Κωνσταντόπουλος, Κ. Γρίβας, Α. Πρώιμου, Α. Ζαγορίσιος

ARC_420 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2 Ι. Αίσωπος

ARC_760A Aστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2, Ι. Αίσωπος, Α. Ρόδη, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Ε. Ανδρουτσοπούλου,

ARC_640 Οικοδομική Τεχνολογία 4, Π. Κουφόπουλος, Αικ. Λιάπη, Δ. Αντωνίου, Α. Κουμάντος,

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_E310 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 10 Π. ΛΕΦΑΣ,

ARC_E712 Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2 Π. Κούρος,

ARC_Ε804 Ειδ. Κεφ. Χωροταξίας, Β. Παππάς, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_ E402 Αρχιτ.Εσωτερικών Χώρων 2 H. Κωνσταντόπουλος,

ARC_080 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8, Π. Δραγώνας, Ι. Αίσωπος, Α. Στράτου Δ. Κατσώτα, Δ. Γιαννίσης, Π. Λέφας

ARC_E212 Ειδ. Κεφ. Αστικού Σχεδιασμού 2 Α. Ρόδη,

ARC_E407 Αρχιτεκτονικός Χώρος και Μουσείο, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_E406 Μουσειολογία 2, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_103B Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αναπαραστάσεων 2 Α. Πρώιμου,

ARC_E608 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής 8- Αρχιτεκτονική & Κριτική Σκέψη, Β. Πετρίδου,

ARC_Ε204 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2, Σ. Μαμαλούκος,

ARC_Ε504 Ειδ. Κεφ.Γεωμετρίας & Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής, Α. Λιάπη,

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_E310 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 10 Π. ΛΕΦΑΣ,

ARC_E712 Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2 Π. Κούρος,

ARC_Ε804 Ειδ. Κεφ. Χωροταξίας, Β. Παππάς, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_ E402 Αρχιτ.Εσωτερικών Χώρων 2 H. Κωνσταντόπουλος,

ARC_E212 Ειδ. Κεφ. Αστικού Σχεδιασμού 2 Α. Ρόδη,

ARC_E407 Αρχιτεκτονικός Χώρος και Μουσείο, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_E406 Μουσειολογία 2, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_103B Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αναπαραστάσεων 2 Α. Πρώιμου,

ARC_E608 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής 8- Αρχιτεκτονική & Κριτική Σκέψη, Β. Πετρίδου,

ARC_EVLO2 Villard, Γ. Πανέτσος,

ARC_Ε204 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2, Σ. Μαμαλούκος,

ARC_Ε504 Ειδ. Κεφ.Γεωμετρίας & Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής, Α. Λιάπη,