Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1998), MPhil University of Cambridge (Environmental Design in

Architecture – 2001), PhD Cardiff University (2005). Υπότροφος του ΙΚΥ και του Cambridge European Trust. Πάνω από 10ετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας,ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια, βελτίωσης μικροκλίματος, βιοκλιματικού σχεδιασμού, οικολογικής δόμησης. Πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή σε επιτροπές εργασίας και σε επιτροπές συνεδρίων – κριτής άρθρων. Εμπειρία διδασκαλίας στο βρετανικό σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.