Αρχιτέκτων, Β.Α., Wellesley, Master in Architecture, Harvard University, Graduate School of Design, ως υπότροφος (1972), Doctorat en Architecture, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (1991). Δίδαξε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του EPFL όπου και συμμετείχε σε διακλαδικό ερευνητικό πρόγραμμα του FNRS σχετικό με τον συμμετοχικό σχεδιασμό στο δομημένο περιβάλλον. Διδάσκουσα, μεταπτυχιακά μαθήματα Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου», Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ. Δίδαξε σε επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕ, του ΤΕΕ, του ΚΑΠΕ και των ΤΕΙ Πειραιά και Πάτρας. Επιστημονική συνεργάτης, Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας (1978-81) σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό οικισμών με τη συμμετοχή των κατοίκων. Εργάσθηκε ως αρχιτέκτων σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συμμετείχε σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του ΥΠΕΧΩΔΕ μεταξύ των οποίων πολλά προγράμματα επίδειξης στον τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά.