Πτυχίο Μαθηματικών (Πάτρα, 1999), πτυχίο ΑΣΚΤ (Αθήνα, 2007), μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες, (AKV St. Joost, Breda, The Netherlands, 2010). Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι εικαστικός. Οι πρακτικές του μπορούν να ιδωθούν σαν διαδικασίες διύλισης της γνώσης πάνω σε μια παράδοση της εννοιολογικής τέχνης και της σχεσιακής σκέψης. Υπότροφος ΙΚΥ 2008-10, Έπαθλο Β. Βαλαμπούς από το Ίδρυμα Γιάννη και Ζωής Σπυρόπουλου 2010, υπότροφος της Φλαμανδικής Κυβέρνησης 2014, ερευνητής Royal Academy of Arts Antwerp, Belgium, ερευνητικό πρόγραμμα της Φλαμανδικής Κυβέρνησης 2015-16, υποψήφιος για το βραβείο ΔΕΣΤΕ 2105. Από το 2016 είναι επιμελητής των εκδόσεων ΟΜΠΛΟΣ.