Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (2005). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2007). Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2009). Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Mechanics Research Communications, Acta Mechanica, Nonlinear Dynamics, Computational Mechanics, Journal of Vibration and Control, Structural Engineering and Mechanics, Engineering Structures, Computers- Materials and Continua, Advances in Civil Engineering), στο βιβλίο με τίτλο “Computational Methods in Earthquake Engineering” που έχει εκδοθεί από διεθνή εκδοτικό οίκο (Computational Methods in Applied Sciences series, Springer) και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Συμμετοχή σε συντακτική επιτροπή και κριτής διεθνών περιοδικών. Υπότροφος Ι.Κ.Υ. και Marie Currie. Τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό αντισεισμικού σχεδιασμού με τίτλο “Earthquake Engineering Workshop”. Εκπόνηση στατικών μελετών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ευστάθεια κατασκευών και την επεξεργασία καταγραφών από συστήματα ενόργανης παρακολούθησης μνημείων.

Διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθηγητής στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ) και Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).