Ο Ιωσήφ Δακορώνιας-Μαρίνα είναι Aρχιτέκτων Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (2011) και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Design & Make της AA School of Architecture στο Λονδίνο (2014). Διατηρεί γραφείο ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα. Είναι μέλος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΕΙΑ, αναπληρωματικό μέλος του Σ.Α. του Βόρειου τομέα Αττικής και συνιδρυτής της ομάδας City Tales. Έχει διδάξει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2015-2016) και έχει ασχοληθεί με το Σχεδιασμό για Όλους και τη Βιομηχανική Αρχαιολογία. Σήμερα ασχολείται κυρίως με μελέτες ιδιωτικών έργων και διαγωνισμούς.