ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ (1977). ∆ιδάκτωρ Τεχνικού Πανεπιστηµίου Graz, Αυστρία (1985). Έχει µεταφράσει και σχολιάσει το Περί Αρχιτεκτονικής του Βιτρουβίου, Πλέθρον, Αθήνα, 1997-98. Έχει γράψει και επιµεληθεί τα βιβλία: Αθήνα, µια πρωτεύτουσα της Ευρώπης, ∆ωδώνη, Αθήνα, 1985 (συγγραφή), Χωρίς όρια: Οι αχανείς εκτάσεις των αθηναιϊκών προαστίων, Futura, Αθήνα, 2002 (συνεπιµέλεια), Αύριο οι Πόλεις, Πλέθρον, Αθήνα, 2002 (συσυγγραφή και επιµέλεια), Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον Heidegger στον Koolhaas, Πλέθρον, Αθήνα, 2008 (συγγραφή), Dwelling and Architecture: From Heidegger to Koolhaas, Jovis, Βερολίνο, 2009 (συγγραφή, εµπλουτισµένη έκδοση του προηγούµενου), Αρχιτεκτονική: μια ιστορική θεώρηση (υπό έκδοση), Πλέθρον 2013. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ζητήµατα ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Ασχολείται ενεργά με την αρχιτεκτονική και έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.