ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ.

Η Σοφία Δασκαλάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την Επιχειρησιακή Έρευνα και έμφαση σε στοχαστικά μοντέλα, βελτιστοποίηση και εξόρυξη γνώσης.

Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980), κάτοχος διπλώματος Master στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Oregon State University (1984) και διδακτορικού (Ph.D) στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Βιομηχανική Μηχανική (1988) από το University of Massachusetts των Η.Π.Α.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών εργάζεται από το 1993 αρχικά ως Ειδικός Επιστήμονας, μετέπειτα ως Λέκτορας και τώρα ως Επίκουρη Καθηγήτρια. Έχει διδάξει όλα τα βασικά μαθηματικά στην εκπαίδευση των μηχανικών: Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό μιας και πολλών μεταβλητών, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανοθεωρία και Στατιστική. Επίσης έχει διδάξει Επιχειρησιακή Έρευνα στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μαθηματικά των Αποφάσεων και των Υπολογιστών» που οργανώνεται από τα τμήματα Μαθηματικό και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη στοχαστική μοντελοποίηση με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, την μοντελοποίηση δεδομένων του Ιnternet και των κοινωνικών δικτύων, την εξόρυξη δεδομένων για πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση, τη βελτιστοποίηση στον χρονοπρογραμματισμό και τέλος την ανάλυση της απόδοσης συστημάτων ουρών αναμονής.

Πριν γίνει μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών εργάστηκε στο Ερευνητικό Κέντρο AT&T Bell Laboratories στο Holmdel των Η.Π.Α (1987-1991) καθώς και στην εταιρεία πληροφορικής KNOWLEDGE A.E. στην Πάτρα σε θέση Τεχνικού Συμβούλου και Υπεύθυνη του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής (1991-1996).

Είναι μέλος του INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) από το 1987 και του OR Society (Operational Research Society) από το 2000. Έχει συμμετάσχει, είτε σαν ερευνήτρια είτε σαν επιστημονικός υπεύθυνος, σε ερευνητικά προγράμματα Εθνικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.