ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μιου Πατρών (1980), Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών (1991). Διατέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1998 - 2002), Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1998 - 2002). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από εβδομήντα εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων με κρίση, επιμέλειες βιβλίων, κλπ. Έχει εκτεταμένο ερευνητικό και μελετητικό έργο έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερα από σαράντα πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα καθώς και έχει εκπονήσει, ως κύριος μελετητής, περισσότερες από είκοσι χωροταξικές και άλλες μελέτες. Διατέλεσε επίσης αξιολογητής (evaluator και reviewer) στα ευρωπαϊκά προγράμματα IMPACT, INFO2000 και City of Tomorrow (1993, 1997, 1999 - 2001), Ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα πληροφορικής (Short Term IT expert) της Ευρωπαϊκής ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Phare/Obnova για τον εκσυγχρονισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας του Μαυροβουνίου (2001)και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (1999 - 2000, 2002), Συνεργάτης - Σύμβουλος στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και στο Δήμο Πατρών (1993-97). Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μελετών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ΜΕΤΡΟΝ (1993-98). Ιδρυτικό, εκλεγμένο μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών HellasGIS (1998+). Μέλος της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (2014+).

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12:00 - 14:00, Τρίτη 12:00 - 14:00