24/05/2016

Αλέξανδρος Βαΐτσος, Carlos Loperena - decaARCHITECTURE

Διάλεξη: "Identity Brief"

Τρίτη 24 Μαΐου 2016, 7:00 μ.μ., Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών