04/06/2022

Στις 4 Ιουνίου, στις 20:30, παρουσιάζεται  στο Μεσσολογγι, στον τοπικό κόμβο_Local HUB, η Έκθεση «MESSOLOGHI LAGOON BIRDS: 5 Καινοτόμα Τοπόσημα- Παρατηρητήρια Πουλιών»

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Σχεδιασμός νέου τοπόσημου στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού". Ο σχεδιασμός των παρατηρητηρίων υλοποιήθηκε  απο  την ερευνητική ομάδα της κ. Αικ. Α. Λιάπη, Καθηγήτριας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και η έκθεση  σε συνεργασία με τον οργανισμό ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ (Κύριος Υπεύθυνος Εργου)

Το έργο έχει τεθεί υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται σχέδια και προπλάσματα (φυσικά μοντέλα υπο κλίμακα)  5 νέων παρατηρητηρίων. Κύριος στόχος του σχεδιασμού των παρατηρητηρίων είναι η δημιουργία νέων τοπόσημων που θα σηματοδοτήσουν τόσο την περιβαλλοντική αξία της λιμνοθάλασσας όσο και την ανάγκη για την προστασία και αξιοποίηση της.  Επιπλέον, επιδίωξη του σχεδιασμού  των παρατηρητηρίων είναι  η  αρμονική τους ένταξη στο τοπίο και η ανάδειξη της πλούσιας βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας.

Ο προσδιορισμός της θέσης των νέων παρατηρητηρίων  βασίστηκε σε  μελέτη που εκπονήθηκε  σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, τη μορφολογία του  εδάφους γύρω από τη λιμνοθάλασσα, τη  γειτνίαση με   σημεία  ενδιαφέροντος στην περιοχή της λιμνοθάλασσας, την προσβασιμότητα, και κυρίως  τις καταλληλότερες θέσεις και γωνίες παρατήρησης των πουλιών και  θέασης του τοπίου.

Τα 5 νέα παρατηρητήρια δημιουργούν ένα κλειστό δίκτυο  γύρω από τη  λιμνοθάλασσα  της Κλείσοβας  με αφετηρία τη νησίδα της  Πλώσταινας και  σε άμεση γειτνίαση με τον αστικό ιστό. Το δίκτυο των παρατηρητηρίων ενσωματώνει στοιχεία καινοτομίας ως προς τη μορφή, το δομικό σύστημα και τα υλικά. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παρατηρητηρίων είναι η συμβολική και αναγνωρίσιμη μορφή  τους που συμβάλλει και στην οπτική ομαδοποίηση τους. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι το ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα τους, ως αποτέλεσμα  του κύριου υλικού  που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους που είναι το  δομικό καλάμι.