23/06/2013

ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ Κυριακή 23-6-2013 ώρα 8.00 μ.μ. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα:

“Images vs Words in Architecture”

με τη συμμετοχή των:

Cynthia Davidson, Ζήση Κοτιώνη, Ηλία Κωνσταντόπουλου,

Γεωργίου Πανέτσου και Βάνας Τεντοκάλη

Συντονίζει ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος.