14/12/2015

Συγχαρητήρια στην απόφοιτο του Τμήματός μας Γεωργία Συριοπούλου, μέλος του γραφείου Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau, για την απόσπαση Ειδικής Μνείας με τον χαρακτηρισμό “Special subject for discussion” για την πρόταση "THEATRVM ANATOMICVM", Competition entry in the Open International Competition for the design of the Governmental, Historic and Cultural complex on the grounds of the former castle Königsberg in Kaliningrad ("Post-castle" Competition).

http://www.gs-arch.com/#!theatrum-anatomicum/c1wim