15/12/2014

1/ Το μάθημα Τοπίο & Πόλη θα ολοκληρωθεί κανονικά στο τρέχον εξάμηνο από τον κ. Παππά.

2/ Το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7 θα ολοκληρωθεί από τον κ. Σπανομαρίδη μέσα στο εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν κανονικά στο 8ο εξάμηνο και στο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 επιλέγοντας για καθηγητή είτε τον κ. Σπανομαρίδη είτε οποιονδήποτε άλλον διδάσκοντα από την διδακτική ομάδα.

3/ Το Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού "Σχηματισμοί στο Τοπίο" θα ολοκληρωθεί από τον κ. Σπανομαρίδη μέσα στο εαρινό εξάμηνο.