ΑΘΗΝΑ
Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Α', Μυλλέρου & Γερμανικού, Μεταξουργείο

Στόχος του ΠΜΣ είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη  των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στον σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.
Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος – τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό (Master in Architecture & Urban Design).
Το ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι “Μεσογειακά Μέλλοντα / Mediterranean Futures.” Το πλαίσιο αυτό θα εξετάσει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα “μέλλοντα” των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Συντονιστική Επιτροπή
Γιάννης Αίσωπος, Καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος
Πάνος Δραγώνας, Καθηγητής
Γεώργιος Α. Πανέτσος,Καθηγητής

www.facebook.com/medfutures