Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια 12 μήνες – δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» (Master in Architecture and Urban Design).

Το ερευνητικό πλαίσιο του Προγράμματος είναι «Μεσογειακά Μέλλοντα»/«Mediterranean Futures». Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα «μέλλοντα» των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Στα "Αρχεία", στο δεξιό τμήμα της σελίδας αυτής, παρουσιάζεται η έκδοση Mediterranean Futures 2016–2017 που καταγράφει τη δομή, τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια, τις ερευνητικές εργασίες και τις δραστηριότητες της πρώτης χρονιάς 2016–2017 του Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός"

Καθηγητής Γιάννης Α. Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής
Καθηγητής Πάνος Δραγώνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα
Καθηγητής Γεώργιος Α. Πανέτσος