Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπέγραψε και αυτόν τον χρόνο νέες αμοιβαίες συμφωνίες (Bilateral Agreements) με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχει ήδη ενεργοποιήσει τις περισσότερες από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για συμφωνίες με τα παρακάτω πανεπιστήμια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν και νέες συμφωνίες με πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Νορβηγίας:

CYPRUS University of Cyprus

CYPRUS Frederick University

FRANCE Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand

GERMANY Bauhaus University

GERMANY Technische Universit?t Berlin–D

GERMANY BIBERACH UNI OF APPLIES SCIENCES

HOLLAND TECHNISCHE UNI. EINDHOVEN

HOLLAND HOGESCHOOL ROTTERDAM

ITALY UNI POLITECNICA DELLE MARCHE

ITALY Università degli Studi di Napoli

ITALY Politecnico di Milano

ITALY Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti

ITALY Universit? degli Studi di Firenze

ITALY University of Camerino

LITHUANIA GEDIMINAS VILNIAUS UNI

POLAND Bialystok University of Technology

POLAND Technical Uni of Lodz

POLAND POLITECHNIKA WROCLAWSKA

PORTUGAL University of Coimbra

PORTUGAL University of Minho in Guimares

PORTUGAL UNI LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECHNOLOGIAS

SPAIN UNI DE CARTAGENA

SPAIN UNI DE CASTILLA LA MANCHA

SPAIN University of Alfonso X el Sabio

TURKEY TED University

TURKEY SULEYMAN DEMIREL UNI

TURKEY NISANTASI UNIVERSITESI

POLAND Technical Uni of Lodz

POLAND POLITECHNIKA WROCLAWSKA

POLAND Bialystok Technical University

SPAIN UNI DE CARTAGENA

SPAIN UNI DE CASTILLA LA MANCHA

SPAIN University of Alfonso X el Sabio

TURKEY TED University

TURKEY SULEYMAN DEMIREL UNI

TURKEY NISANTASI UNIVERSITESI

περισσότερες πληροφορίες: https://erasmus.upatras.gr/agreements

& https://dl.dropboxusercontent.com/u/12972339/erasmus%20architecture.xlsx

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus μετακινήθηκαν στο εξωτερικό το 2012-2013 πέρα από τους φοιτητές και διδάσκοντες ως επισκέπτες καθηγητές. Το ίδιο ισχύει, αν και με μικρότερη συχνότητα, με ξένους συναδέλφους που επισκέπτονται το Τμήμα.

Η συμμετοχή των φοιτητών είναι πολύ σημαντική σε αριθμό παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω πανεπιστήμια δεν έχουν αγγλόφωνα προγράμματα και οι περισσότεροι φοιτητές δεν γνωρίζουν τις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες. Το 2011 εγκρίθηκαν 24 υποτροφίες για φοιτητές ERASMUS. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει το Τμήμα στο πρόγραμμα Erasmus είναι η διαθεσιμότητα των διδασκόντων να προσφέρουν ατομικά μαθήματα στα αγγλικά (στα γαλλικά και στα γερμανικά) σε όσους ξένους φοιτητές έρχονται στο Τμήμα μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο μέσος όρος θέσεων που δίνονται στα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμό φοιτητών πολύ μεγαλύτερο από αυτόν του Πανεπιστημίου Πατρών είναι 8.