Το Τμήμα μας έχει συνάψει συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Νότιας Κορέας και Αργεντινής στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus.

*Νέα συνεργασία με Βραζιλία.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.arch.upatras.gr/#/news/news/1093/

www.minedu.gov.gr