Κωδικός Μαθήματος 
21010
Διδακτικές Μονάδες 
12

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Κάθε νέα αρχή κλονίζει το δεδομένο της πραγματικότητας. Το πρώτο έτος της αρχιτεκτονικής σπουδής αποτελεί γενική εισαγωγή, από τη μία πλευρά, στην κοινωνία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και από την άλλη, στη φύση, τον ρόλο και το πλαίσιο [context] της αρχιτεκτονικής. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, η εμπειρία του πρώτου έτους αποτελεί ταυτόχρονα εστιασμένη έρευνα και διαισθητική ανακάλυψη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου οι φοιτητές επανεξετάζουν δεδομένα και αναζητούν συνδέσεις μέσα από μια 'σπονδυλωτή' σειρά θεμάτων: - την κατασκευή, από ραφές και εφημερίδα, ενός πανωφοριού ‘περιπλάνησης’ στην πόλη, - την αρχιτεκτονική αποτύπωση αυτού σε σχέση με τον χώρο του σώματος, - την αποτύπωση του κατωφλιού της κατοικίας κάθε φοιτητή ως κοινoύ τόπου και εν δυνάμει απρόσμενου χώρου, - την ανακάλυψη και συστηματική καταγραφή, με φετηρία το κατώφλι, της πόλης ως διαδρομή και τέλος μιας επέμβασης, σε κρίσιμο σημείο της διαδρομής, στον χώρο της πόλης. Η συνάφεια της κεντρικής ιδέας, οι πτυχές και οι επιπτώσεις της σχεδιαστικής πρότασης αποκαλύπτονται στους φοιτητές, καθώς η αρχιτεκτονική γίνεται ημερολόγιο των πρώτων μηνών τους στο πανεπιστήμιο και ο σχεδιασμός -η τομή, το αξονομετρικό, η αποτύπωση του χρόνου- ένα βασικό εργαλείο ανακάλυψης και κατανόησης του περάσματός τους σε μια εντελώς νέα συνθήκη.