Διδακτικές Μονάδες 
12

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Το δεύτερο εξάμηνο αποτελεί διεύρυνση και προέκταση των διαδικασιών, έρευνας και δεξιοτήτων, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου μέσα από την κατανόηση και κατασκευή διαγραμμάτων, από παραδείγματα και συστηματική μελέτη αρχιτεκτονικών αναφορών και τον ακόλουθό τους μετασχηματισμό ιδεών, μηχανισμών και στρατηγικών. Το αρχικό πλαίσιο εργασίας είναι ο κάνναβος των εννέα τετραγώνων: ξεκινώντας από ένα εγγεγραμμένο αλλά διαισθητικό σκαρίφημα των φοιτητών, ένα σχέδιο αναπτύσσεται συστηματικά και μετασχηματίζεται σε σειρές κατασκευών και τελικά, σε κλίμακα, κατοικείται. Η παράλληλη μελέτη σειράς έργων του Andrea Palladio και σύγχρονων ανταποκρίσεων σε αυτά και η επιτόπου ανάλυση και αποτύπωσή τους στο Βένετο καταλήγει σε μία πρόταση επέμβασης στον χώρο του Ελληνικού περιπτέρου στη Βενετία, η οποία ανασυντάσσει την πραγματικότητα του αρχικού σκαριφήματος ως μία εμπειρία έκθεσης, στάσης, κίνησης, περιπλάνησης και σχέσης με το τοπίο, στην άλλη άκρη, όχι πια μιας νέας πόλης, αλλά της Αδριατικής θάλασσας. Μέσα από την εξέλιξη του δεύτερου εξαμήνου οι φοιτητές κατανοούν, μαθαίνουν να διακρίνουν και να αναζητούν, την εσωτερική λογική ή νομοτέλεια του αρχιτεκτονικού έργου, και να ερμηνεύουν τις εκάστοτε διαφοροποιημένες υλοποιημένες εκφάνσεις της (τύπος και παράδειγμα).