Διδακτικές Μονάδες 
12

Το μάθημα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της συλλογικής κατοικίας και τη διερεύνηση της προβληματικής της ελληνικής πόλης.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύεται η τυπολογία της ελληνικής πολυκατοικίας και διδάσκονται βασικές αρχές κτηριολογίας της αστικής κατοικίας. Εξετάζονται βασικά ζητήματα, όπως η σχέση της πολυκατοικίας με το αστικό περιβάλλον, η συνύπαρξη ιδιωτικών - δημόσιων χώρων στην πολυκατοικία, και η επίδραση τους στην αρχιτεκτονική της συλλογικής κατοικίας.

Αντικείμενο σχεδιασμού είναι μια πολυκατοικία για φοιτητές στο κέντρο της Πάτρας. Το κτηριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει χώρους κατοικίας και χρήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος που καθορίζονται από κάθε σπουδαστή / σπουδάστρια μετά από ανάλυση του αστικού περιβάλλοντος.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης, σύνθεσης και αναπαράστασης που απαιτεί η επίλυση ενός σύνθετου κτηριολογικού προβλήματος σε αστικό ιστό. Η αναγνώριση του αστικού περιβάλλοντος και η ερμηνεία του μέσα από τον σχεδιασμό αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

Βασικά ζητήματα διερεύνησης είναι: η διάρθρωση των κτηριακών όγκων, η κυκλοφοριακή οργάνωση, η διάταξη της τυπικής μονάδας κατοίκησης, και οι σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.