Διδακτικές Μονάδες 
12
Συντονιστές 

Οι σχεδιασμοί 7 και 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτούν την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από το κτήριο στον αστικό χώρο.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτηρίων μεγάλης κλίμακας και ευρύτερων τμημάτων της πόλης ή του τοπίου που τα εμπεριέχουν. Το μάθημα περιλαμβάνει, διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και το σχεδιασμό του κυρίους θέματος στο εργαστήριο. Το συγκεκριμένο θέμα και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες.

H γενική θεματική του ΑΣ8 με τίτλο: «Εκδοχές αστικότητας» συνδυάζει την αρχιτεκτονική κτηρίων με στρατηγικές αστικού σχεδιασμού. Διερευνάται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές της αστικής ανάπτυξης και στοχεύει σε προτάσεις που αντιμετωπίζουν τη πόλη ως ένα αρχιτεκτονικό έργο.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.