Διδακτικές Μονάδες 
4

Γ. ΖΑΒΟΛΕΑΣ

Θέμα: Ασθενείς τυπολογίες. Διαδράσεις συστημάτων με συνιστώσες του σχεδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Στα πλαίσια έρευνας επάνω σε εξελιγμένες μεθόδους σχεδιασμού του χώρου, αναλύονται αρχετυπικά συστήματα με τις θεωρητικές και τις σχεδιαστικές τους προεκτάσεις που επινοήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους του μοντερνισμού. Συστήματα με αναφορά στον κάναβο, τον άξονα και τα παράγωγά τους όπως ο ιστός, ο τάπητας (mat), το matrix και η πλατφόρμα, συγκροτήθηκαν ως σχηματικές περιγραφές, οδηγώντας στην ανάπτυξη τυπολογιών για το χώρο με σταθερές δομικές σχέσεις ανάμεσα στις μονάδες του.

Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι σχετικές έρευνες εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο, κυρίως εξαιτίας της ενσωμάτωσης του υπολογιστή στη διαδικασία του σχεδιασμού. Σύνθετα αρχετυπικά συστήματα συστάθηκαν με ονομαστικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται περισσότερο σε σύγχρονες αναζητήσεις, υποστηρίζοντας ένα εύρος από προγραμματικές σχέσεις, συνθήκες και ποιότητες. Επιπλέον, μέσω του υπολογιστή, τα συστήματα αυτά επιδέχονται ιδιαίτερα πολύπλοκους χειρισμούς, από όπου προκύπτουν παραλλαγές οργάνωσης με κωδικοποιημένα δομικά χαρακτηριστικά, ως "ασθενείς" τυπολογίες που επηρεάζονται από τη μεταβολή δεδομένων. Αναδεικνύοντας τα οφέλη από τις ανάλογες διαδικασίες, διερευνώνται σχηματισμοί οργάνωσης που αλληλεπιδρούν δυναμικά με τις συνιστώσες μέσω των οποίων περιγράφεται ένα αρχιτεκτονικό πρόβλημα. Η μεθοδολογία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μετατοπίζεται από την αναζήτηση μορφών, στην εξέλιξη μιας δυναμικής λογικής ανάπτυξης που "συνομιλεί" μέσω διαδραστικών τεχνικών με το περιβάλλον της.

Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εισηγήσεων και εργαστηριακό - τεχνικό μέρος. Με το τέλος του εξαμήνου, στόχος είναι οι σπουδαστές μέσα από τη δική τους έρευνα να έχουν εξοικειωθεί με διαδικασίες σύνταξης συστημάτων και τυπολογιών ως εργαλεία σκέψης στο σχεδιασμό του χώρου, καθώς και με τεχνικές δυναμικής σχεδίασης στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο. Οι σπουδαστές μπορούν να εργασθούν ατομικά ή ομαδικά (2-3 άτομα). Στο τέλος θα παραδοθούν τα αποτελέσματα της σχεδιαστικής έρευνας, μαζί με έναν συλλογισμό υποστήριξης.