Διδακτικές Μονάδες 
4

Το Ελληνικό Τοπίο (Αστικό και Φυσικό) είναι ένας χώρος συνύπαρξης διαφορετικών και, αντιφατικών στοιχείων. Αυτά, διατηρούν έντονα τις λειτουργικές τους αντιθέσεις, τις μορφολογικές τους ιδιορρυθμίες, τις πολιτιστικές τους καταβολές και τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά. Η παρουσία τους στοιχειοθετεί ένα ιδιαίτερο επίπεδο αντίληψης, ικανό να συμβάλλει σ’ ένα νέο τρόπο ανάγνωσης του τοπίου που βιώνουμε καθημερινά.

Το μάθημα Πόλη και Τοπίο 1 θα διερευνήσει την δεδομένη πραγματικότητα της Πόλης με σκοπό να ανακαλύψει σ’ αυτήν εκείνες τις πρωταρχικές αξίες που μετασχηματίζονται στον χρόνο, για να υποστηρίξει ένα ριζοσπαστικό επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα της σύγχρονης Πόλης και της σχέσης της με το Τοπίο. Οι σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την έννοια του Τοπίου, ως πεδίο παρατήρησης και ερμηνείας, ως τόπος, οικοσύστημα και πολυδιάστατο σημείο αναφοράς, εμπλουτίζουν τη διερεύνηση αυτή.