Διδακτικές Μονάδες 
4

Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ

Από τη Θεωρία στην Πράξη. Σχεδιάζοντας επί Τόπου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών αρχιτεκτόνων με τις βασικές έννοιες και επίκαιρες θεωρίες που σχετίζονται με το τοπίο, με τις μεθόδους αναπαράστασης και τα εργαλεία σχεδιασμού και κατασκευής. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική, μέσα από μια επιλογή θεωρητικών κειμένων, από παραδείγματα υλοποιημένων έργων και με εβδομαδιαίες ασκήσεις ανάγνωσης και παρατήρησης, οι σπουδαστές καλούνται να εργαστούν επί τόπου, να αναγνωρίσουν ποιότητες και δυνατότητες, να πειραματιστούν με το σχέδιο, τα υλικά και την κατασκευή, να μελετήσουν το τοπίο και να καταλήξουν σε μια υλοποιήσιμη πρόταση.

Οι ασκήσεις είναι ατομικές και ομαδικές και πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος.