Διδακτικές Μονάδες 
4

Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ

Το μάθημα κατεύθυνσης ‘Χαρτογραφήσεις και Ψηφιακά αρχεία’ έχει ως σκοπό τη διατήρηση και παρουσίαση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής μέσω συλλογής στοιχείων, αναζήτησης, διερεύνησης και απεικονίσεων. Σκοπεύουμε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων (με γεωγραφικό προσδιορισμό) ικανή να διευρύνεται και να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία που θα αναδεικνύουν την ελληνική αρχιτεκτονική κληρονομιά, με σημαντικά, (αφανή ή μη) αρχιτεκτονικά έργα.

Το ψηφιακό αρχείο, συγκεντρώνει πληροφορίες από αρχιτεκτονικά έργα τα οποία παρουσιάζει, αναλύει, ερμηνεύει και αναπαριστά. Το μάθημα συνδυάζει μεθοδολογίες συλλογής και ταξινόμησης υλικού με πρακτικές εφαρμογές αναπαράστασης (μοντελοποίηση). Η συλλογή στοιχείων αναφέρεται σε σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες μακετών και κτηρίων όπως και σε σημειώσεις και παρατηρήσεις των δημιουργών. Ψηφιακά μοντέλα τεκμηριώνουν και αποσαφηνίζουν τα αρχιτεκτονικά έργα συμπληρώνοντας την παρουσίαση τους. Το ζήτημα αρχείο, διευρύνει τα όρια της αρχιτεκτονικής στη παρατήρηση, παρουσίαση και ερμηνεία του άμεσου περιβάλλοντος (χώρου). Το ζητούμενο τελικό προϊόν είναι η διαδραστική ψηφιακή ταξινόμηση και προβολή του αρχειακού υλικού.