Διδακτικές Μονάδες 
4

Π. ΛΕΦΑΣ

Μια σύγχρονη ανάγνωση του Βιτρουβίου

Ο Βιτρούβιος είχε την τύχη να είναι ο συγγραφέας του μοναδικού συγγράμματος περί αρχιτεκτονικής του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Ο προβληματισμός που αναπτύσσει και τα ερωτήματα που θέτει είναι πάντοτε επίκαιρα.

Υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα στα οποία δεν δίνεται συνήθως η προσοχή που τους αξίζει. Σε αυτά θα επικεντρωθεί το μάθημα/σεμινάριο του εξαμήνου αυτού.

Πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τους προβληματισμούς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής –από ζητήματα οικολογίας και οικονομίας έως ζητήματα σχεδιασμού και ελέγχου του προϊόντος της δουλειάς τους από τους αρχιτέκτονες.