Διδακτικές Μονάδες 
4

Π. ΛΕΦΑΣ

Μεταμορφωσεις

Συχνά, όταν κρινουμε την αρχιτεκτονική, μας διαφευγει το γεγονός ότι διαφορετικοί όροι πρόσληψης των έργων της οδηγούν σε μια πολύ διαφορετική κάθε φορά, εκτίμησή της. Το μάθημα θα προσπαθησει να καταδείξει τις μεταμορφωσεις που υφίστανται τα προϊόντα της αρχιτεκτονικής χωρίς ουσιατικές επεμβασεις σε αυτά, απλώς επειδή οι όροι πρόσληψης της αλλάζουν . Βασικο εργαλείο θα ειναι η προβολή και ανάλυση κινηματογραφικών ταινιών.

Το ΜΕ θα διδάσκεται Δευτερα 4-6μμ.