Διδακτικές Μονάδες 
4

Π. ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑΣ, Α. ΠΡΩΙΜΟΥ

Το μάθημα επιλογής «Αρχιτεκτονικές Εξερευνήσεις» οργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό να δημιουργήσει έναν δυναμικό διάλογο μεταξύ Φοιτητών του Τμήματος και Μαθητών Λυκείων της Πάτρας για την σημασία της Αρχιτεκτονικής, της Αρχιτεκτονικής Σκέψης και της δεξιότητας του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ως εργαλεία ερμηνείας και αλλαγής της σύγχρονης πόλης, της υπαίθρου, των κοινωνικών συνθηκών και της καθημερινότητάς μας.

Το μάθημα οργανώνεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη απαρτίζεται από 6 εβδομάδες μαθημάτων προετοιμασίας στο πανεπιστήμιο στη διάρκεια των οποίων συντάσσονται και ορίζονται το υλικό, οι θεματικές και τα εργαλεία σειράς εργαστηριακών ασκήσεων και ένα πλαίσιο συζήτησης και πρώτης επαφής μεταξύ φοιτητών και μαθητών. Στο τέλος της πρώτης ενότητας του σεμιναρίου καθηγητής/ές των συνεργαζόμενων Λυκείων καλούνται να μιλήσουν στο σεμινάριο για παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις της διδασκαλίας στους μαθητές Λυκείου. Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες μαζί με μαθητές λυκείου και δουλεύουν τις παραπάνω ασκήσεις στον χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και στους χώρους των συνεργαζόμενων σχολείων, σε σειρά συναντήσεων για τέσσερις εβδομάδες. Η Τρίτη φάση ξεκινάει στο τέλος των συναντήσεων, και οργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων. Εκεί παρουσιάζεται καταγεγραμμένος ο διάλογος φοιτητών, μαθητών, διδασκόντων και πόλης, όπως αυτός εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια και των 2 φάσεων και οργανώνεται το αρχείο του μαθήματος για μια πιθανή έκδοσή του.