Διδακτικές Μονάδες 
4

Ν. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οι Αρχιτεκτονικές Στρατηγικές στη Μαζική Κοινωνία και η επίδρασή τους στην αρχιτεκτονική παραγωγή.

Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες, εντεταγμένοι σε μια πολυπληθή αρχιτεκτονική κοινότητα, αναζητούν στρατηγικές διαφοροποίησης και διάκρισης. Μερικοί από αυτούς επαναπροσδιορίζουν την αρχιτεκτονική τους ομάδα κατευθύνοντάς την προς την παροχή υπηρεσιών. Άλλοι πάλι συγκροτούν στρατηγικές μάρκας (architectural branding), παρέχοντας στις αρχιτεκτονικές προτάσεις τους ένα συνεκτικό στοιχείο, ένα φαντασιακό πλαίσιο, που δίνει ταυτότητα.

Το μάθημα στοχεύει να εμβαθύνει στις υπάρχουσες στρατηγικές, αναλύοντας θεωρητικά κείμενα και επιλεγμένες αρχιτεκτονικές προτάσεις συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών ομάδων.