Διδακτικές Μονάδες 
4

Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Εσωτερικών Χώρων. Η οργάνωση και η ποιότητα του εσωτερικού χώρου συνιστά κεντρικό ζήτημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης και της οικειοποίησης του χώρου από τον άνθρωπο. Με την έλευση του μοντερνισμού, ο εσωτερικός χώρος θεωρείται αφετηρία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που αποτυπώνεται στη μορφή του κτιρίου ή αποκαλύπτεται πλήρως μέσα από την διαφάνεια. Η πόλη οργανώνει αυτές τις επιλογές που καθρεφτίζονται στις όψεις της και οργανώνεται με αυτές.

Μέσα από την συνοπτική παρουσίαση των τυπολογιών χώρων εκπαίδευσης, εργασίας, πολιτισμού, αναψυχής και εμπορίου γίνεται αναφορά στα βασικά στάδια εξέλιξης τους και στα ιδιαίτερα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι την ψηφιακή εποχή.

Η θεματική παρουσίαση των εσωτερικών χώρων αναφέρεται στις αισθητικές ποιότητες και την χωρική τους οργάνωση, στην σχέση μεταβλητών και σταθερών κατασκευών με το υπάρχον κέλυφος, καθώς και στην σημασία του επίπλου και του σχεδιασμένου αντικειμένου ως οργανωτικών στοιχείων του χώρου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις σύγχρονες μεθόδους μορφοποίησης και νοηματοδότησης των εσωτερικών χώρων, και η κριτική τοποθέτηση τους απέναντι στις σύγχρονες πρακτικές.