Διδακτικές Μονάδες 
4

Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μελέτη του επίπλου και του σχεδιασμένου αντικειμένου από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα. Μέσα από διαλέξεις και προβολές ταινιών διερευνάται διεξοδικά η σχέση ανάμεσα στη λειτουργία, την εργονομία και τη μορφή των προϊόντων, κάτω από την επίδραση των νέων υλικών και τεχνολογιών και των κοινωνικών αλλαγών με τις οποίες συνδέονται.

Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού (industrial design), και ταυτόχρονα να θίξει τα κυρίαρχα θεωρητικά ερωτήματα που αφορούν στην σχέση σχεδιασμού-παραγωγής-κατανάλωσης όπως: την σχέση μορφής-περιεχομένου, την σχέση του αντικειμένου και κυρίως του επίπλου με τον εσωτερικό χώρο, τις μεθόδους προβολής και επικοινωνίας των προϊόντων, τα ζητήματα ηθικής / αισθητικής που ανακύπτουν σήμερα σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς και την σχεδιαστική ιδεολογία των δημιουργών και κινημάτων.

Οι φοιτητές συμβάλουν στο μάθημα μέσω φύλλων καινοτομίας που αφορούν στην κριτική έρευνα νέων προτάσεων στο design και την εκπόνηση μίας μονογραφικής εργασίας με την κατασκευή προπλασμάτων σύγχρονων επίπλων και τον σχεδιασμό χώρων έκθεσης και ανάδειξης τους.