Διδακτικές Μονάδες 
4

Κ. ΓΡΙΒΑΣ

Σύγχρονος Υλικός Πολιτισμός

Ποια μηνύματα κρύβονται πίσω από τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν; Πως έχει μεταβληθεί η φυσιογνωμία του δυτικού υλικού πολιτισμού στον 20ο και 210 αιώνα; Μέσα σε ποιες συνθήκες γεννιέται και εξελίσσεται ο σχεδιασμός επίπλων, αντικειμένων και προϊόντων (DESIGN), και ποιοι οι προβληματισμοί – δυνατότητες για το σήμερα και το εγγύς μέλλον;

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε ειδικά θέματα που αφορούν στο Σχεδιασμό Επίπλων και Αντικειμένων, και μια συνολικότερη εξέταση του ρόλου του σχεδιασμού (DESIGN) στη διαμόρφωση του "υλικού πολιτισμού" που μας περιβάλλει. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γνωρίσουμε και θα συζητήσουμε, κατ' αρχήν, τους σύγχρονους προβληματισμούς στο χώρο σχεδιασμού και παραγωγής των αντικειμένων που μας περιβάλλουν μέσα από κείμενα και παραδείγματα. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στις πρόσφατες καταγωγές του σύγχρονου DESIGN μέσα από την παρουσίαση και κριτική ανάλυση του έργου σημαντικών σχεδιαστών από τις δεκαετίες του '80 μέχρι και το τέλος της χιλιετίας. Θα μας απασχολήσουν, επίσης, οι εκφάνσεις του DESIGN στην Ελλάδα – οι προοπτικές, οι κατευθύνσεις και άλλα θέματα ειδικότερα. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα ερευνήσουν και θα παρουσιάσουν θέματα σχετικά με το DESIGN, αλλά θα προχωρήσουν και σε μικρούς σχεδιαστικούς πειραματισμούς και κατασκευές.

Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών και στην ανάπτυξη ιδιαίτερων κριτικών δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και αντικειμένων, ή σχεδιασμού σε μικρή κλίμακα.

Το μάθημα διεξάγεται μέσα από παρουσιάσεις, προβολές, συζητήσεις πάνω σε θεματικές ενότητες. Παράλληλα, διεξάγονται σύντομες ασκήσεις που ακολουθούν την εξέλιξη των θεματικών ενοτήτων.

Κάθε Τρίτη 7-9 μ.μ.