Διδακτικές Μονάδες 
4

Π. ΚΟΥΡΟΣ

Χωρίς μνήμη. Εργασίες δημόσιας τέχνης

Η εμπειρία του δημόσιου χώρου της πόλης καθορίζεται από τη συνύπαρξη και σύγκρουση διαφορετικών μορφών ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η ίδια η μνήμη της πόλης και οι τρόποι που συσχετιζόμαστε μαζί της δεν είναι σταθερές ή ουδέτερες διαδικασίες, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών, ιστορικών και κοινωνικών-πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων. Περπατώντας, διαβάζουμε εύκολα την ιστορική πόλη, που προσφέρεται στο βλέμμα ως παγωμένο σκηνικό, χωρίς να ενεργοποιεί τη ζωντανή μνήμη. Την ίδια στιγμή, στις οικείες μας διαδρομές, «τίποτα δεν είναι πιο αόρατο από ένα μνημείο». Ανάμεσα στον θαυμασμό και την αδιαφορία για το σχεδιασμένο μνημείο, η πόλη στις καθημερινές εκλάμψεις ασήμαντων ευρημάτων της παραμένει βουβή. Οι εργασίες δημόσιας τέχνης που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες θα βασιστούν σε ανάγνωση και έρευνα τόπων και συμβάντων στην Πάτρα, φέρνοντας στο προσκήνιο άγνωστες, ανεπίσημες ή μη δημοφιλείς πτυχές της ιστορίας. Οι υπό κατασκευή παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενεργών τόπων μνήμης που λειτουργούν ως χώροι συζήτησης και αντιπαράθεσης. Θα συζητηθούν οι κατασκευές μνήμης της σύγχρονης δημόσιας τέχνης, οι αλληλεπιδράσεις αρχιτεκτονικής και μνήμης, η αισθητική του ερειπίου, η κοινωνική και πολιτική λειτουργία του μνημείου, αλλά και οι έννοιες του αντι-μνημείου, εκδημοκρατισμού της μνήμης, κ.α. Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, κριτική συζήτηση των εργασιών καθώς και με συναντήσεις στην πόλη. Η ενεργή συμμετοχή είναι απαραίτητη.

Πρώτη συνάντηση: Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 11:00