Διδακτικές Μονάδες 
4

Π. ΚΟΥΡΟΣ

Χωρίς μνήμη.

Εργασίες δημόσιας τέχνης

Η εμπειρία του δημόσιου χώρου της πόλης καθορίζεται από τη συνύπαρξη και σύγκρουση διαφορετικών μορφών ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η ίδια η μνήμη της πόλης και οι τρόποι που συσχετιζόμαστε μαζί της δεν είναι σταθερές ή ουδέτερες διαδικασίες, αλλά παράγονται από σύνθετους πολιτικούς, ιστορικούς και τεχνολογικούς χειρισμούς. Περπατώντας, διαβάζουμε εύκολα την ιστορική πόλη, που προσφέρεται στο βλέμμα ως παγωμένο σκηνικό, χωρίς να ενεργοποιεί τη ζωντανή μνήμη. Την ίδια στιγμή, στις οικείες μας διαδρομές, «τίποτα δεν είναι πιο αόρατο από ένα μνημείο». Ανάμεσα στον θαυμασμό και την αδιαφορία για το σχεδιασμένο μνημείο, η πόλη στις καθημερινές εκλάμψεις ασήμαντων ευρημάτων της παραμένει βουβή.

Οι εργασίες δημόσιας τέχνης αυτού του εξαμήνου θα εστιάσουν σε τόπους μνήμης της πόλης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βασίσουν τις παρεμβάσεις τους στη διερεύνηση των αφηγήσεων και σημασιών που συνδέονται με συγκεκριμένα αρχεία, μνημεία, εμβλήματα, αναμνηστικά και αναπαραστάσεις της Πάτρας. Θα συζητηθούν έννοιες και πρακτικές της δημόσιας τέχνης που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τόπο και πλαίσιο (site/ context-specific), τις σχεσιακές τακτικές, τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα. Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσίαση και κριτική των υπό εξέλιξη έργων καθώς και με συναντήσεις στην πόλη.