Διδακτικές Μονάδες 
4

Β. ΠΑΠΠΑΣ

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και αφομοίωση βασικών θεωρητικών και τεχνικών αρχών της Χαρτογραφίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) που αφορούν στην ανάλυση και το σχεδιασμό του χώρου. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην απόκτηση ικανοποιητικής δεξιότητας στη χρήση επιλεγμένου λογισμικού ΓΣΠ.

Ουσιαστικά το μάθημα έρχεται ως συνέχεια του αντίστοιχου, του χειμερινού εξαμήνου, και εστιάζεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Χωρικής ανάλυσης, όπως: χαρτογραφική άλγεβρα, γεωκωδικοποίηση, ζωνοποίηση, ανάλυση “γειτνίασης”, χωρική στατιστική, κλπ.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος περιλαμβάνει σειρά από καθ’ έδρας διαλέξεων (θεωρία), συμμετοχική επεξεργασία - παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων και ολοκληρώνεται με εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας.