Διδακτικές Μονάδες 
4

Β. ΠΑΠΠΑΣ

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού και ανάλυσης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και εμβάθυνση στις τεχνικές ανάλυσης του χώρου που απαιτεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση σε τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων, σε θεματικές προσεγγίσεις, κα. Ενδεικτικά αναφέρονται θέματα προηγούμενων ετών: «Πόλη και τραίνο», «Αστική Διάχυση», «Χωρικοί Δείκτες - Πρότυπα», κ.α.