Διδακτικές Μονάδες 
8

ΛΙΑΠΗ, Γ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Στο εργαστηριακό μάθημα αυτό οι φοιτητές εκτίθενται στη μεθοδολογία συμμετοχής και στη συνέχεια στην επεξεργασία και παρουσίαση της πρότασης τους στον συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από τους Διαγωνισμούς (Πανελλήνιους και Διεθνείς ) .Εκτός αυτών το μάθημα περιλαμβάνει, στα πρώτα εργαστήρια, παρουσίαση αυτής της μεθοδολογίας καθώς και παραδείγματα, επιτυχημένων προηγούμενων συμμετοχών και βραβείων φοιτητών του τμήματος ενώ στα επόμενα μαθήματα και μέχρι τη λήξη δίδονται κατευθύνσεις που αφορούν την όλη διαδικασία των 4 σταδίων της πρότασης: μεθοδολογία συνεργασίας ομάδας, ανάλυση, σύνθεση και παρουσίαση.

Το μάθημα οργανώνεται σε μικρές ομάδες 3 έως 5 ατόμων και με συμμετοχή υποχρεωτική μέχρι τη λήξη και τελική παράδοση του Διαγωνισμού.