Διδακτικές Μονάδες 
8

Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της στενής διασύνδεσης ανάμεσα στις φάσεις σύλληψης και μιας κατασκευής, όπως μεσολαβούνται από την συνθετική διαδικασία. Μέσα από τα πολλαπλά επίπεδα επιλογών που ενέχει κάθε φάση, τα αντικείμενα και τα στοιχεία των χώρων που κατοικούμε αποκτούν και φέρουν νοήματα, ενσωματώνοντας ακόμα και πτυχές της ιδιοσυγκρασίας όσων μετέχουν στη διαμόρφωσή τους ή τα χρησιμοποιούν.

Μελετάμε τους τρόπους άρθρωσης των πραγμάτων, επεξεργαζόμαστε τις επιφάνειες τους και δημιουργούμε την υλική τους παράσταση - το μορφοποιημένο αντικείμενο. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης του κατασκευασμένου χωρικού αντικειμένου μέσα από την ίδια την υλικότητα του. Η νοηματοδότηση του συνεπώς δεν προκύπτει από κάποια a-priori ιδέα που επιβάλλεται στον χώρο αλλά από την σταδιακή αποκάλυψη της μέσα από την κατασκευαστική διαδικασία, την εντρύφηση και ενασχόληση με τον υλικό κόσμο και τις δυνατότητες του.

Στο Ειδικό Εργαστήριο θα διερευνήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας χωρικών αντικειμένων με την συν-εξέλιξη δύο κρίσιμων στοιχείων, σε σχέση με την δυναμική επίδραση που έχει πάνω στη μορφή το πλαίσιο αναφοράς/context, δηλαδή η «γεωμετρία» των ανθρώπινων σχέσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Τα στοιχεία αυτά είναι α) οι κόμβοι/joints (η άρθρωση της εσωτερικής δομής και της συναρμογής των μερών και υλικών), και β) τα μοτίβα/patterns (η συγκρότηση επιφανειών με την απόκριση τους σε αμφίδρομες εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις).

Θα εστιαστούμε στην ανάπτυξη και κατασκευή αντικειμένων και στοιχείων εξοπλισμού του χώρου σε φυσική κλίμακα (1:1), και συγκεκριμένα στη δημιουργία πρότυπων χρηστικών αντικειμένων και επίπλων. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επιμελημένη κατασκευή και επεξεργασία του ολοκληρωμένου επίπλου-αντικειμένου.