Διδακτικές Μονάδες 
2
Course Code 
ARC_176
Συντονιστές 

Το μάθημα καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με τoν τρισδιάστατo σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική αναπαράσταση. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη μοντελοποίηση αρχιτεκτονικών συνθέσεων, τον φωτορεαλισμό και την παραγωγή κινούμενης εικόνας. Ταυτόχρονα, σε θεωρητικό επίπεδο, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα απεικονίζονται στον τρισδιάστατο χώρο, την εικονική πραγματικότητα και τον «κυβερνοχώρο», ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως δυναμική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής μορφής. Μέρος αυτής της δυναμικής είναι και η κινούμενη εικόνα που ως μέσο πραγματεύεται ζητήματα συμπεριφοράς (υλικών και ατόμων στο χώρο), ενέργειας και μετασχηματισμών.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε θέματα που αφορούν:

  • Γεωμετρία, σύνθετες μορφές και μοντελοποίηση (τρισδιάστατος σχεδιασμός).
  • Φως, χώρο και εικόνα.
  • Μετασχηματισμό και κίνηση.

Με τελικό στόχο την ολοκλήρωση και ψηφιακή παρουσίαση ενός συνθετικού θέματος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ζητείται η εξελικτική επεξεργασία μιας ευέλικτης χωρικής δομής. Η επεξεργασία αναλύεται σε:

  • Τρισδιάστατη απόδοση και ανάλυση συγκεκριμένου χώρου. Αποσαφήνιση συνθετικών αρχών και αρχιτεκτονικών αξιών του έργου μέσα από σειρά αναπαραστάσεων.
  • Μετασχηματισμοί του μοντέλου ως προς τη γεωμετρία και την υλικότητά του. Παραλλαγές αξιοποίησης των χαρακτηριστικών συστατικών του έργου, με προσαρμογή τους σε νέα δεδομένα.
  • Κίνηση και κατοίκηση, μετασχηματισμoούς και νέες χρήσεις.
  • Αναπαραστάσεις της σύνθεσης και σύνθεση κινούμενων εικόνων.

Μέσα από την εξελικτική διαδικασία του θέματος και των επιμέρους ασκήσεων, καταγράφεται και αναπαριστάται η συνθετική διαδικασία ενώ παράλληλα δοκιμάζονται και διερευνώνται τα απεικονιστικά μέσα, όχι ως απλά εργαλεία απόδοσης του αρχιτεκτονικού χώρου, αλλά ως καινοτόμοι τρόποι σύνθεσής του.