Διδακτικές Μονάδες 
2
Course Code 
ARC_211
Συντονιστές 

Το μάθημα της Παραστατικής Γεωμετρίας (Μέθοδος Monge) και της Προοπτικής, σε συνδυασμό με αυτό της Προβολικής Γεωμετρίας, στο πρώτο εξάμηνο, αποτελεί την εισαγωγή στην περιοχή της Αρχιτεκτονικής Εικονογράφησης.

Στόχος των μαθημάτων Παραστατικής Γεωμετρίας (Μέθοδος Monge) και Προοπτική είναι η κατανόηση των βασικών αρχών αυτών των δύο Μεθόδων Αναπαράστασης και Αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου σε δύο διαστάσεις. Αυτές οι Μέθοδοι, μαζί με την Αξονομετρία και το Υψόμετρο, χρησιμοποιούνται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα από Αρχιτέκτονες. Οι αρχές αυτών των Μεθόδων, που βασίζονται στην Προβολική Γεωμετρία, ισχύουν για γεωμετρικά θέματα και ιδιαίτερα για αρχιτεκτονικά αντικείμενα.

Επίσης μελετώνται οι βασικές αρχές της Προβολικής Γεωμετρίας, καθώς και απολύτως ειδικά ζητήματα της Γεωμετρίας αυτής που κυρίως εμπλέκονται στις Μεθόδους Παράστασης και αναλύονται αρχιτεκτονικά θέματα τα οποία εμπεριέχουν τις αρχές και τα ζητήματα αυτά.

Μελετώνται ακόμη οι μέθοδοι δημιουργίας σκιών και αυτοσκιών σε γεωμετρικά στερεά και ειδικότερα σε κτήρια.

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται σύντομες ασκήσεις προς επεξεργασία και λύση, καθώς επίσης και ένα θέμα που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.