Διδακτικές Μονάδες 
2
Course Code 
ARC_213

Το μάθημα «Μαθηματικά 1» αποτελεί το πρώτο κομμάτι (μαζί με τα «Μαθηματικά 2») των βασικών ανώτερων μαθηματικών που διδάσκονται στο Α’ έτος και χρειάζονται οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για να μπορούν να κατανοήσουν στοιχειώδεις μαθηματικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν είτε κατά την διάρκεια των σπουδών τους είτε αργότερα σαν Μηχανικοί. Λόγω της διπλής δυσκολίας του μαθήματος, αφενός αυτών των ίδιων των μαθηματικών εννοιών και αφετέρου να πεισθούν οι πρωτοετείς φοιτητές για την αναγκαιότητα απόκτησης αυτών των γνώσεων για την επιστήμη τους, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των μαθηματικών που διδάσκονται με εφαρμογές και προβλήματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η θεωρία και οι ασκήσεις-εφαρμογές του μαθήματος διδάσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας ενώ επικουρικά διδάσκεται στο εργαστήριο πακέτο συμβολικής άλγεβρας όπου οι φοιτητές εξασκούνται να λύνουν αυτά που μαθαίνουν στην θεωρία με την βοήθεια του υπολογιστή. Για την καλύτερη εκπαίδευση τους στο σχεδιασμό καμπυλών, επιπέδων, επιφανειών, στερεών κ.λ.π. καθώς και την εξοικείωση τους εν γένει στην αντίληψη του χώρου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των σχετικών εντολών σχεδιασμού του εν λόγω πακέτου.