Διδακτικές Μονάδες 
2
Course Code 
ARC_222
Συντονιστές 

Στο δεύτερο εξάμηνο η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη συνέχεια της μελέτης στην περιοχή των Αρχιτεκτονικών Απεικονίσεων του πρώτου εξαμήνου. Η ύλη συμπληρώνεται αφενός με απαραίτητα κεφάλαια από την Παραστατική Γεωμετρία (Μέθοδος Monge) και την Προβολική Γεωμετρία και αφετέρου με κεφάλαια από δύο ακόμη Μεθόδους Παράστασης, την Αξονομετρία και την Υψομετρία.

Δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στη μελέτη και στην παράσταση επιφανειών που αφορούν τους αρχιτέκτονες και γενικότερα τους μηχανικούς.

Κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, όπως και στο πρώτο εξάμηνο, δίνονται σύντομες ασκήσεις προς επεξεργασία και λύση, καθώς και ένα θέμα που παραδίδεται στο τέλος του εξάμηνου.