Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_551
Συντονιστές 

To μάθημα απευθύνεται στους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες Αρχιτεκτονικής και αποτελεί μια σταδιακή εισαγωγή στην οπτική σκέψη και σε πρακτικές της σύγχρονης τέχνης.

Αντικείμενο σπουδής είναι η παρατήρηση και η σχέση της με την σκέψη και την πράξη.

Μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις και αναφορές σε περιόδους και καλλιτέχνες από την ιστορία της τέχνης, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την καλλιτεχνική πρακτική, εκπαιδεύουν την οπτική τους αντίληψη και παράλληλα αναπτύσσουν τις σχεδιαστικές και συνθετικές τους ικανότητες μέσα από πειραματισμούς και επαφή με διαφορετικά υλικά και μέσα. Διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών, επισκέψεις και βιβλιογραφική έρευνα συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

α. η εκλέπτυνση της παρατήρησης

β. τρόποι καταγραφής

γ. η εισαγωγή σε μέσα, υλικά και πρακτικές

δ. σχεδιαστικές σημειώσεις, κατασκευές

ε. η οργάνωση, κριτική διαχείριση και παρουσίαση του υλικού των ασκήσεων

στ. σύνταξη ενός προσωπικού τρόπου ανταπόκρισης