Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_562

To μάθημα συνεχίζει την πορεία του μαθήματος ΟΕ1 του χειμερινού εξαμήνου, διευρύνοντας τα χρησιμοποιούμενα μέσα(φωτογραφία, κολάζ, κείμενο) και εμβαθύνει στην ανοικτή αλλά και κριτική τους χρήση.

Συνειδητοποίηση ότι ο χώρος παρατήρησης και καταγραφής περιέχει χωρική, ιστορική και κοινωνική πληροφορία. Ατομική αλλά και ομαδική εργασία κατά περίπτωση, συζητήσεις στο εργαστήριο.

Εισαγωγή στις πρακτικές της σύγχρονης τέχνης(εγκαταστάσεις, performance, happening, artist's book).

Την πρακτική άσκηση συμπληρώνουν διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών, επισκέψεις και βιβλιογραφική έρευνα.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

κατανόηση του χώρου πέρα από την χωρική νοηματοδότησή του και μέσα από αυτό το πρίσμα πάλι

α. η εκλέπτυνση της παρατήρησης

β. τρόποι καταγραφής

γ. η εισαγωγή σε μέσα, υλικά και πρακτικές

δ. σχεδιαστικές σημειώσεις, κατασκευές

ε. η οργάνωση, κριτική διαχείριση και παρουσίαση του υλικού των ασκήσεων

στ. σύνταξη ενός προσωπικού τρόπου ανταπόκρισης