Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_E115
Συντονιστές 

Το μάθημα προσφέρει μια ευκαιρία να αναλογιστούμε αν μένει κάτι από την αρχιτεκτονική –και τι είναι αυτό- σε περιπτώσεις καταστροφής, είτε λόγω πολέμου είτε κάποιων άλλων γεγονότων. Αλλά και το αντίστροφο: Πως αντιμετωπίζουν το γνωστό οικιστικό περιβάλλον άνθρωποι που, πάλι λόγω πολέμου ή κάποιων άλλων αιτίων, έχουν υποστεί βαριά τραύματα, σωματικά ή ψυχικά. Η αντιμετώπιση, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω θα είναι τόσο αυτή του «τρίτου προσώπου (η «αντικειμενική» προσέγγιση) όσο και αυτή του «πρώτου προσώπου» (η υποκειμενική προσέγγιση). Η διδασκαλία θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό προβολές κινηματογραφικών ταινιών σχετικών με το θέμα αυτό, και θα επικεντρωθεί στο σχολιασμό τους.