Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_E711
Συντονιστές 

Π O Λ Η ( , ) Π Ε Ζ Η

Δράσεις οδοιπορίας στην πόλη. Το μάθημα διερευνά δυνατότητες παρέμβασης στο δημόσιο χώρο με πρακτικές τέχνης που συνδέονται με την οδοιπορία και την μετατόπιση. Ένα είδος προφορικού λόγου στο χώρο (De Certeau), η οδοιπορία εννοείται εδώ ως κριτικό μέσο μετασχηματισμού της πόλης, δοκιμάζοντας νέους τρόπους συσχέτισης με τον εαυτό και τους άλλους. Συνέχεια των ριζοσπαστικών πρακτικών τέχνης-αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα (περιπλάνηση, εκτροπή, ενωτική πολεοδομία), οι δράσεις οδοιπορίας περιγράφουν σήμερα μια επιτελεστική δυνατότητα της αρχιτεκτονικής, παρεμβαίνοντας στη συνθήκη μετακίνησης ανθρώπων και πληθυσμών, αποκλεισμού και επιτήρησης του δημόσιου χώρου. Ενδιαφέρουν κριτικές προσεγγίσεις ανακατασκευής της έμφυλης διαφοράς στο χώρο, αλλά και αυτοβιογραφικές, ιστορικές, πολιτικές, παιγνιώδεις διερευνήσεις.