Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_EVL02

Το Διεθνές Εργαστήριο Villard ιδρύθηκε το 1999 στην Ιταλία με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου αρχιτεκτονικών σχολών της Ευρώπης για τη Μελέτη και το Σχεδιασμό περιοχών μεγάλης κλίμακας. Οι εργασίες διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (Οκτώβριος-Ιούνιος) και πραγματοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία με τους εκάστοτε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της επιλεχθείσας περιοχής.

Το Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει συστηματικά από το 2003 στη συγκεκριμένη διοργάνωση με αξιόλογες επιδόσεις (το ακ. έτος 2006-2007, μεταξύ 60 παραχθεισών μελετών, το Πανεπιστήμιό μας κατέλαβε τη 2η και 5η θέση και τα τελευταία δύο έτη την 1η θέση).