Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

Πώς η αρχιτεκτονική επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα μουσεία; Και πώς σχετίζεται με την «τέχνη του εκθεσιακού σχεδιασμού»; Πώς κάποια μουσεία δημιουργούν στους επισκέπτες την αίσθηση της προσωπικής εξερεύνησης ενώ άλλα έχουν έντονο διδακτικό χαρακτήρα, πώς η επίσκεψη σε ορισμένα μουσεία μετατρέπεται σε χωρική εμπειρία και σε άλλα σε κοινωνικό γεγονός;

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε στρατηγικά και πρακτικά ζητήματα αρχιτεκτονικού-χωρικού σχεδιασμού στα μουσεία και τις εκθέσεις εν γένει, στην τριπλή κλίμακα του εκθέματος της έκθεσης και του κτηρίου. Στόχο έχει να δείξει πώς ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου κατασκευάζει σχέσεις μεταξύ των εκθεσιακών χώρων, μεταξύ των αντικειμένων και μεταξύ των επισκεπτών, και προσδίδει σε κάθε μουσείο τον ιδιαίτερο χωρικό, νοητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του. Αναλύονται βασικά ζητήματα χωρικής οργάνωσης – όπως οι σχέσεις πρόσβασης και θέασης και οι συνέπειές τους στην εμπειρία του επισκέπτη: o τρόπος με τον οποίο εξερευνά το μουσείο, ενεργοποιείται η αντίληψή του και βιώνει την αίσθηση της κοινής παρουσίας με άλλους επισκέπτες. Μέσα από μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις πράξης και εκπόνηση εργασίας, το μάθημα επιδιώκει αφενός να συμβάλει στη βαθύτερη θεωρητική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μουσεία διαμορφώνουν το χώρο και τις συλλογές τους για να δημιουργήσουν διαφορετικές πληροφοριακές και κοινωνικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, και αφετέρου να παρέχει πρακτική γνώση σχετικά με μεθόδους ανάλυσης της χωρικής οργάνωσης μουσείων και κτηρίων γενικότερα.