Διδακτικές Μονάδες 
4 Η' 2Χ2

ΕΠΙΛΟΓH

H'

2 x ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

21ΕΕΘΣ01 Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο / Θ. Στεφανόπουλος

21ΕΕΘΣ03 Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία του χορού / Α. Σαβράμη

21ΕΕΘΣ05 Το ευρωπαϊκό θέατρο του 20ου αιώνα (1900-1960) / Α. Ρόζη

21ΕΕΘΣ07 Το μεταπολεμικό νεοελληνικό θέατρο / Α. Ρόζη

21ΕΕΘΣ09 Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες / Μάρτιν Κρέεμπ

21ΕΕΦΛ01 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία / Ν. Χαραλαμπόπουλος

21ΕΕΦΛ03 Μύθος & Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα / Ε. Καρακάντζα

21ΕΕΦΛ05 Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης / Σ. Ράγκος

21ΕΕΦΛ07 Νεοελληνική Φιλολογία: 1669-1839 / Α. Αθήνη

21ΕΕΦΛ09 Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Πλάτων / Σ. Ράγκος

21ΕΕΦΣ01 Νεότερη πολιτική φιλοσοφία / Α. Μιχαλάκη

21ΕΕΦΣ03 Ευρωπαϊκή Ιστορία / Σ. Ψαρρού

21ΕΕΦΣ05 Κείμενα νεότερης Φιλοσοφίας / Κ. Γουδέλη, Α. Καλέρη

21ΕΕΦΣ07 Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας

21ΕΕΦΣ09 Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία / Χ. Τερέζης

21ΕΕΦΣ11 Αισθητική / Α. Καλέρη

21ΕΕΦΣ13 Αρχαία ελληνική Λογοτεχνία / Κ. Βάλακα

21ΕΕ01 Ανεξάρτητη Σπουδή 1