Διδακτικές Μονάδες 
2
Συντονιστές 

Το μάθημα εμβαθύνει και αξιοποιεί τα πολλαπλά εκφραστικά και σχεδιαστικά μέσα που έχουμε στη διάθεση μας (αναλογικά και ψηφιακά) και κατά τη διάρκεια του αναπτύσσονται τεχνικές, μέθοδοι και προσεγγίσεις σχεδίασης και αναπαράστασης ενθαρρύνοντας τη χρήση τεχνικών ψηφιακής σχεδίασης. 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και εμβάθυνση στα μέσα ψηφιακού σχεδιασμού. Στο εξάμηνο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα λογισμικά σχεδίασης Rhinoceros και 3ds Max. Το μεν πρώτο είναι ένα από τα καλύτερα, πληρέστερα και πλεόν αξιόπιστα λογισμικά τρισδιάστατης σχεδίασης. Το δευτερο αποτελεί ένα ισχυρό λογισμικό 3d sketching, animation και παρέχει ένα ιδιαίτερα πλήρες περιβάλλον rendering.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό, και η εκμάθηση προσεγγίζεται μέσω της εκπόνησης μιας εργασίας η οποία αναπτύσσεται στη διάρκεια του εξαμήνου. Το θέμα της εργασίας του εαρινού εξαμήνου 2017 είναι μία χωρική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Με τον σχεδιασμό του θέματος επιδιώκεται η ανάπτυξη ποικίλλων εκφραστικών μέσων για την επικοινωνία και παρουσίαση κάθε ιδέας.

Ο δημόσιος αστικός χώρος προσεγγίζεται ως ένα πεδίο στο οποίο συνυπάρχουν πολλαπλά συστήματα (δίκτυα κυκλοφορίας, ποικίλες χρήσεις, φυσικό και δομημένο περιβάλλον, περιοχές που ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζώνες κίνησης, αναψυχής, συνάντησης, κλπ).  Αυτή η πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα του αστικού δημοσίου χώρου τίθεται προς αξιοποίηση ως σημείο εκκίνησης και πεδίο επέμβασης. Ζητούμενο της εργασίας είναι η κάθε πρόταση να απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα και περιοχές έρευνας όπως αυτές θα καθοριστούν από εσάς.

Οι προτεινόμενοι χώροι των παρεμβάσεων είναι:

  • ο άξονας της οδού Αγίου Νικολάου (επιλέγεται τμήμα, ζώνη, περιοχή)

  • η περιοχή της πλατείας Γεωργίου και

  • ο ευρύτερος χώρος του Ρωμαϊκού Σταδίου-Αμφιθεάτρου.

Το σχεδιαστικό σκέλος της εργασίας αφορά τον επανασχεδιασμό του αστικού εδάφους (χώροι κίνησης, δράσης, εκτόνωσης) ή/και τη δημιουργία επίγειων ή αναρτημένων κατασκευών.
Το αναπαραστατικό σκέλος της εργασίας προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού ψηφιακών και αναλογικών εκφραστικών μέσων, όπως μακέτες, σχέδια, κολλάζ, ψηφιακό ή αναλογικό σημειωματάριο (sketchbook), βίντεο.
Οι στόχοι και η ακριβής μεθοδολογία προσέγγισης των παρεμβάσεων θα εξειδικευτούν από κάθε διδάσκοντα.

 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας:

α. επιλογή χώρου και είδους παρέμβασης.

β. οπτικοακουστική καταγραφή και ανάλυση των αστικών δεδομένων

γ. επιλογή σχεδιαστικής μεθόδου: συνδυασμός μαθηματικών, περιβαλλοντικών, χωρικών και τεχνικών εννοιών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον επιβλέποντα διδάσκοντα. Παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενες έννοιες & τεχνικές: Πύκνωση/Αραίωση, Συνέχεια/Ασυνέχεια, Ομαλή/Σταδιακή Μετάβαση, Ένταση/Ηρεμία,  Moire Effect, Lofting, Tweening, Rail, Ribbon, Boolean geometries, Perpetual offsetting. κ.λπ.

δ.  επιλογή κατασκευαστικής λογικής και δομικών υλικών παρέμβασης.

Η εργασία θα εκπονηθεί είτε ατομικά είτε από ομάδες 2 ατόμων.

 

Ζητούμενα

Στο τέλος του εξαμήνου αναμένεται να παραδοθούν από κάθε ομάδα:

  • Ψηφιακό Τρισδιάστατο Μοντέλο

  • Μακέτα της παρέμβασης. Η κλίμακα της θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια του έργου.

  • Βίντεο 3-5 λεπτών.

  • Πολυσέλιδο τεύχος (μεγαλύτερο των 16 σελίδων) με αναλυτική παρουσίαση της εργασίας.